Styret i TVK

Leder:
Jørn Lorentzen, Mobil: 941 98460
Nestleder:
Geir Hartvigsen, Mobil: 413 07400
Sekretær/Kasserer:
Rolf Richardsen, Mobil: 916 95382
Revisor:
Arild Sandnes, Mobil: 913 51933
Styremedlemmer:
Per-Wiggo Jørgensen, Mobil: 482 07400
Terje Alfheim, Mobil: 911 45715
Birger Johansen, Mobil: 992 55442