Styret i TVK

Leder:
Ragnar Kjeldsen, Mobil: 47240545, Mail: rakjelds@online.no
Nestleder:
Bjørn-Roald Davidsen, Mobil: 91820419, Mail: davids1@online.no
Sekretær/Kasserer:
Rolf Richardsen, Mobil: 91695382, Mail: rolf.richardsen@dnb.no
Revisor:
Arild Sandnes, Mobil: 91351933, Mail: a-thsan@online.no
Styremedlemmer:
Tore Sandnes, Mobil: 90911118, Mail: t-sa@online.no
Per-Wiggo Jørgensen, Mobil: 48207400, Mail: perwiggo@gmail.com
Terje Alfheim, Mobil: 91145715, Mail: terjealfheim@hotmail.com
Birger Johansen, Mobil: 99255442, Mail: malkov62@gmail.com