Velkommen til Tromsø Veteranvognklubb

Husk påmelding til Rolf innen 15. oktober om du skal være med på klubbmiddag på Steakers

Tromsø Veteranvognklubb ble etablert i 1984 og har 104 medlemmer pr. 12. juli 2018. Alle med interesse for veterankjøretøy kan være medlem.

Veterankjøretøyene kan være biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, busser eller militære kjøretøy. De kan være av ulike fabrikat, merker og produksjonsland.

Et kjøretøy defineres som veteran når det er minst 30 år.

Se siste utgave av klubbladet:  Gammel Aargang nr. 3-2018

Tidligere utgaver:

Gammel Aargang nr. 2-2018