Velkommen til Tromsø Veteranvognklubb

!Se oppdatert aktivitetsplan 

Tromsø Veteranvognklubb ble etablert i 1984 og har 79 medlemmer pr 1. januar 2021. Alle med interesse for veterankjøretøy kan være  medlem i klubben. Kjøretøyene kan være biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, busser eller militære kjøretøy. De kan være av ulike fabrikat, merker og produksjonsland

Et kjøretøy defineres som veteran når det er minst 30 år

Klubben har til formål å samle entusiaster som på idealistisk grunnlag påtar seg oppgaven å bevare og bruke bevaringsverdige kjøretøyer med en alder av minst 21 år. Klubben skal hjelpe sine medlemmer med tips angående restaurering, være behjelpelig med å skaffe deler og litteratur, samt for øvrig ivareta medlemmenes interesser. Videre skal klubben arrangere «treff» og felles utfarter.