Velkommen til Tromsø Veteranvognklubb

  Husk medlemsmøte onsdag 6.11 kl. 1900 hos Workinn AS vis a vis Postterminalen

Tromsø Veteranvognklubb ble etablert i 1984 og har 98 medlemmer pr. 1. april 2019. Alle med interesse for veterankjøretøy kan være medlem.

Veterankjøretøyene kan være biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, busser eller militære kjøretøy. De kan være av ulike fabrikat, merker og produksjonsland.

Et kjøretøy defineres som veteran når det er minst 30 år.

Se siste utgave av klubbladet: Gammel Aargang nr. 3-2019

Tidligere utgaver