Gammel Aargang

Styret i Tromsø Veteranvognklubb gjorde høsten 2019 vedtak om å stanse utgivelsen av magasinet «Gammel Aargang». Dette som følge av at man for tiden ikke har noen som vil ta på seg oppgaven med å produsere magasinet.

Siste utgave var nr. 3/2019. Dette og tidligere utgaver som er gjort tilgjengelig elektronisk finner du i lenkene nedenfor.

Gammel Aargang nr.3-2019

Gammel Aargang nr. 2-2019

Gammel Aargang nr. 1-2019

Gammel Aargang nr. 4-2018

Gammel Aargang nr. 3-2018

Gammel Aargang nr. 2-2018