Bli medlem

Alle med interesse for veteranvognkjøretøy kan bli medlem. Medlemsskap koster kr. 400 pr. år, eller kr. 3000 for et livsvarig medlemskap. Medlemskontingenten overføres til konto nr. 0530.44.34262. Skriv navn og årstall for et eventuelt kjøretøy du eier i kommentarfeltet. Du trenger ikke selv å ha veterankjøretøy, det holder at du har interesse for veterankjøretøy.

Skjema for innmelding i Tromsø Veteranvognklubb

Ditt fornavn og etternavn

E-post

Adresse

Postnummer

Poststed

Tlf

Beskrivelse av interessen for veterankjøretøy. (Valgfritt felt)

Beskrivelse av kjøretøy. Produsent, modell, produksjonsland. (Valgfritt felt)

Årsmodell produsert. (Valgfritt felt)

Filvedlegg f.eks. bilde av bilen. (Valgfritt felt)