LMK markedsføringsgruppa

(Denne informasjon legges ut midlertidig her i påventing av at LMK legger artikkelen på sin hjemmeside)

Vi har nå gjennomført vårt første møte i arbeidsgruppen, med mandat å markedsføre LMK til medlemsklubber over det ganske land. Vårt møte  ble avholdt lørdag 4.juli i Tromsø  i forbindelse med Veterankjøretøyenes dag, der  Tromsø Vetranvognklubb var arrangør. Gruppen består av leder Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske, som forresten også er leder i Harstadklubben, og styremedlem i LMK. Videre møtte Torbjørn Evanger fra Nord Troms,og Per Wiggo Jørgensen fra Tromsø Veteranvognklubb, mens Bernt Erik Olsen fra Østlandet hadde meldt forfall til møtet. 

Vi diskuterte vår arbeidsstrategi og gruppens overordnede mål som er å markedsføre LMK ,både som organisasjon,og som bindeledd mellom klubbene., samt serviceorgan  for medlemmene,,særlig med tanke på forsikringstilbudet til medlemmene. Man må også sterkere markedsføre LMK som talerør mot statelige og andre offentlige myndigheter. En måte å gjøre LMK kjent på i det politiske miljøet,er å invitere politikere,særlig på riksplanet  ,til klubbenes arrangementer,så som å forestå åpning av løp,,utstillinger osv. Gruppen påpekte at det er viktig at LMK er tilstede på større arrangementer over hele landet,og ikke bare i Østlandsområdet. Å satse på internett som informasjonskanal må økes,og LMKs hjemmeside bør  oppdateres oftere,gjerne hver uke, mente den nystarta markedsføringsgruppa. Markedsføringsgruppa oppfordrer medlemsklubbene å bidra med ideer og info om blandt annet arrangementer som er planlagt,og annet relevant stoff for å gjøre LMK bedre kjent og mer atraktiv som samarbeidspartner.

Gruppa ønsker alle medlemsklubber og enkeltmedlemmer en riktig fin sommer,og husk KJØR FORSIKTIG.

Ref. v/  Per Wiggo