Velkommen til Tromsø Veteranvognklubb

Tromsø Veteranvognklubb ble etablert i 1984 og har 93 medlemmer pr. 1. januar 2018. Alle med interesse for veterankjøretøy kan være medlem.

Veterankjøretøyene kan være biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, busser eller militære kjøretøy. De kan være av ulike fabrikat, merker og produksjonsland.

Et kjøretøy defineres som veteran når det er minst 30 år.

Se siste utgave av klubbladet: Gammel Aargang nr. 2-2018